Политика за поверителност

Политика за поверителност

във връзка с обработването на лични данни

 Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Акропол ЕООД, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Damskidrehi.bg е търговското наименование на „Акропол ЕООД“ е със седалище: гр. София, ул. Долец 14, единен данъчен регистрационен номер BG 175205899. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на Damskidrehi.bg, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес

 office@damskidrehi.bg

Кои категории лични данни обработваме ние

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • Когато си създавате профил в Damskidrehi.bg, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено фамилно име;
 • Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на Akropolbg като: мобилен телефонен номер, адрес за доставка,
 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата на Damskidrehi.bg чрез Вашия профил във Facebook Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на  Damskidrehi.bgМожете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услуги на Damskidrehi.bg във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • създаване и управление на профил в платформата на Damskidrehi.bg;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Damskidrehi.bg
 • Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Damskidrehi.bg и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
 1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush . За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:се свържете с Damskidrehi.bg използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Damskidrehi.bg срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в  Damskidrehi.bg. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания Epay за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в Damskidrehi.bg. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Съответните права

Описание

Достъп

Можете да ни помолите:

 • да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
 • да предоставим копие от тези данни;
 • да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в Damskidrehi.bg и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от Damskidrehi.bg, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и Damskidrehi.bg няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в Damskidrehi.bg с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва, за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на Damskidrehi.bg или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас; или
 • Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

 • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
 • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
 • се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.

Телефон: +359 899 19 49 13 E-mail: office@damskidrehi.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   


Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

 

1.  Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

Тази политика се отнася до "бисквитките" и други подобни технологии, използвани, според случая, в уеб сайтове и приложенията управлявани от Акропол ЕООД със седалище в София, ул.Долец 14, . Бисквитките се използват за следните цели:за функционирането на сайта, за анализ на поведението на посетителите на сайта, за реклама.

Тази политика се допълва от политика на Damskidrehi.bg по отношение на защитата на личните данни като цяло, която можете да намерите тук и Общите условия и реда на сайта, които пък можете да намерите тук, които ние Ви препоръчваме да прочетете, включващи допълнителната полезна информация, включително по отношение отговорностите на Отговорника по защита на личните данни в Damskidrehi.bg , всички цели на обработката на лични данни от страна на Damskidrehi.bg, Вашите права, както и техните ограничения и изключения и т.н. Адекватната защита на личните данни е важна задача за Damskidrehi.bg. Нашето желание е да бъдем максимално ясни и прозрачни при решаването на въпроса и справянето на Damskidrehi.bg с него. За всякакви въпроси, моля свържете се с нас на 

 office@damskidrehi.bg

2.  Какво представляват бисквитките?

"Бисквитката" са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез иска подаден от терминала на потребителя към сървъра на Damskidrehi.bg или на сървъра на трето лице.

3.  За какво се използват бисквитките?

Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, адаптирано към предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат усилията на Damskidrehi.bg да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребители, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.

4.  Какви бисквитки използваме?

Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.


5.  Как се използват бисквитките от този сайт?

Посещение на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:

 Бисквитките са строго необходими за работата на сайта Бисквитки за анализ Бисквитки за реклама.

Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, бидейки зададени на Вашето устройство при влизането в уеб сайта или в резултат на действия, извършвани в сайта, според случая. Можете да настроите браузъра си да блокира "бисквитките", но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно.

 

Другите категории бисквитки имат роля, която е показана в раздел 11.

6.  Съдържат ли бисквитките или подобните технологии лични данни?

Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изисква лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

7.  Блокирането на бисквитки

Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:купувате онлайн да се идентифицирате при влизане във Вашия профил

В  случай, че сте съгласни с тези ограничения и искате да блокирате бисквитки, следвайте инструкциите по-долу:

Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат "бисквитки", но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки.

 

Изберете Вашия браузър от списъка по-долу, за да покажете инструкциите, които трябва да следвате, след като отворите браузъра.

 

Microsoft Internet Explorer 9 (операционна система Windows 7)

щракнете върху иконата за настройки (горе вдясно)

 

щракнете върху Опции за интернет

Щракнете върху Поверителност и след това изберете опциите

Щракнете на Прилагам и след това на ОК, за да съхраните предпочитанията си

Google Chrome

 

Щракнете върху иконата с ключ и изберете Опции от списъка Щракнете върху раздела "Разширени настройки"

 

Щракнете върху настройки на съдържанието от раздел Поверителност. Изберете настройките, които искате

 

Щракнете върху X, за да затворите

 

Сафари

Изберете Предпочитания

 

Щракнете върху панела за поверителност Изберете настройките, които искате

Щракнете върху X, за да затворите

 

Mozilla Firefox

 

Изберете Инструменти от главната лента, след това Опции Щракнете върху раздел Поверителност Изберете настройките, които искате Щракнете върху ОК, за да затворите

 

Връзките горе не принадлежат на никой от сайтове на Damskidrehi.bg  и не носи отговорност за тяхното съдържание.

8.  Управлението на преференции за разполагането на бисквитки

По принцип, едно приложение, използвано за достъп до уеб страници позволява съхраняването на бисквитки или подобни технологии на терминала по подразбиране. Те се съхраняват за периодите описани в таблицата в раздел 11 от по-долу. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от Вашия уеб браузър или потребителят трябва да бъде информиран, когато бисквитките бъдат изпратени до терминала. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките могат да бъдат намерени в зоната на настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои от функционалностите на сайта.

9.  Защо бисквитките и/или другите подобни технологии са важни за Интернет?

Бисквитките и/или другите подобни технологии заемат централно място за ефективното функциониране на интернет, подпомагайки да се създаде едно приятелско насочено усещане и престой, който да е адаптиран към интересите и предпочитанията на всеки потребител. Отказът или Деактивирането на бисквитки може да направи някои сайтове или части от сайтове да не могат да бъдат използвани.

 

Деактивирането на бисквитките не означава, че вече няма да получавате, съгласно законодателство, онлайн реклама, а само това, че тя вече няма да бъде в състояние да взима предвид Вашите предпочитания и интереси, видими от Вашето поведение при сърфиране в Интернет.

 

Примери за важна необходимост от използване на бисквитки (при които не се изисква разрешение на потребителя през профила):

 

Съдържание и услуги, съобразени с потребителските предпочитания - категории продукти и услуги.

Оферти, съобразени с интересите на потребителите Запаметяване на пароли

 

Запаметяване на филтрите за защита на деца за съдържанието в Интернет (опции семеен режим (family mode), функция за безопасно търсене (safe search)).

 

Ограничаване честотата на разпространение на реклами - ограничаване на броя на показване на дадена реклама за определен потребител в някой сайт.

 

Осигуряване на подходяща за потребителя реклама.

 

Измерването, оптимизацията и адаптацията на характеристиките за анализ - като например потвърждение на определено ниво на трафика в уебсайта, какъв тип съдържание се разглежда и как даден потребител влиза в уеб сайта (например: чрез търсачките, директно, от други уеб сайтове и т.н.). Уебсайтове обработват тези анализи относно използването им за подобряване на услугите в полза на потребителите.

10.  Въпроси на защита и поверителността

По принцип, браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

Други аспекти на сигурността, свързани с бисквитките:    

Ако вие сте единственият човек, който използва определен компютър, можете да зададете дали искате по-дълги период от време за съхранение историята на сърфирането и лични данни за достъп.

 

Ако споделяте достъп до определен компютър, можете да вземете предвид настройката на браузъра така, че той да изтрива индивидуалните Ви данни за сърфирането, всеки път, когато затворите браузъра. Това е един от вариантите за достъпа до сайтове, които използват бисквитки и за изтриване на цялата информация от посещението при приключване на сесията.

 

11.  Полезни връзки и допълнителна информация

 

Ако искате да научите повече за бисквитките и какви се използват те, препоръчваме следните линкове:

 Microsoft Cookies guide

 All About Cookies 

 Таблицата по-долу описва всяка бисквитка, използвана на сайта, включително и нейната роля. Ние няма да използваме тези бисквитки по други начини освен тези, които са посочени в тази политика за използване на бисквитки.

 

Бисквитки

 

Име на

Категория

Тип

Цел на

Строго

Продълж

Кой има

бисквиткат

 

 

бисквитката

изисквана

ителност

достъп до

а

 

 

 

 

 

бисквитката

 

 

 

 

 

 

 

site_ver

Функционалн

Постоянна

Прави разлика

Не

10 дни

Damskidrehi.bg

 

ост

 

между

 

 

 

 

 

 

компютри и

 

 

 

 

 

 

мобилни

 

 

 

 

 

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insr

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

30 дни

Damskidrehi.bg

 

ост

 

данни за пътя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travel_data

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

30 дни

Damskidrehi.bg

 

ост

 

данни за пътя

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campaign_

Реклама

Постоянна

Ограничава

Не

1 година

Damskidrehi.bg

notification

 

 

честотата на

 

 

 

s

 

 

on-site

 

 

 

 

 

 

campaign

 

 

 

 

 

 

Неtifications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционалн

Сесия

Прави разлика

Да

1 month

Damskidrehi.bg

 

 

 

 

 

 

 

ост

 

между

 

 

 

 

 

 

монитори на

 

 

 

 

 

 

компютри и

 

 

 

 

 

 

мобилни

 

 

 

 

 

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akropolbg

Функционалн

Сесия

Установява

Да

12 hours

Damskidrehi.bg

ост

 

определени

 

 

 

 

 

 

действия на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

на място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cart_summ

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Да

4 месеци

Damskidrehi.bg

ary

ост

 

продукти в

 

 

 

 

 

 

количката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delivery_da

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Да

1 month

Damskidrehi.bg

ta

ост

 

местоположен

 

 

 

 

 

 

ието на

 

 

 

 

 

 

последната

 

 

 

 

 

 

поръчка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profile_tok

Реклама

Постоянна

Продуктови

Не

1 month

Damskidrehi.bg

en

 

 

препоръки,

 

 

 

 

 

 

основаващ се

 

 

 

 

 

 

на профила на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sapi-token

Функционалн

Постоянна

Упълномощава

Да

1 година

Damskidrehi.bg

 

ост

 

действията на

 

 

 

 

 

 

място на

 

 

 

 

 

token1

Функционалн

Постоянна

Упълномощава

Да

3 месеци

Damskidrehi.bg

 

ост

 

действията на

 

 

 

 

 

 

място на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user_reme

Функционалн

Постоянна

Поддържа

Не

1 година

Damskidrehi.bg

mber

ост

 

установяванет

 

 

 

 

 

 

о на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

след

 

 

 

 

 

 

изтичането на

 

 

 

 

 

 

сесията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user_token

Функционалн

Постоянна

Да

1 година

Damskidrehi.bg

user_token

Функционалн

Постоянна

Установява

Да

1 година

 

ост

 

определени

 

 

 

 

 

 

действията на

 

 

 

 

 

 

място на

 

 

 

 

 

 

потребителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ltuid

Анализ

Постоянна

Вътрешни

Не

10 години

Damskidrehi.bg

 

 

 

доклади за

 

 

 

 

 

 

идентифицира

 

 

 

 

 

 

ща

 

 

 

 

 

 

референция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keep_after

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

1 година

Damskidrehi.bg

_logout

ост

 

криптиран и-

 

 

 

 

 

 

мейл адрес

 

 

 

 

 

 

след отписване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web_push_

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

1 година

Damskidrehi.bg

perm

ост

 

съгласието на

 

 

 

 

 

 

потребителя за

 

 

 

 

 

 

получаване на

 

 

 

 

 

 

Web Push

 

 

 

 

 

 

Неtifications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

status_spec

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

Damskidrehi.bg

ial_delivery

ост

 

възможните

 

 

 

 

 

 

методи за

 

 

 

 

 

 

доставка за

 

 

 

 

 

 

определен

 

 

 

 

 

 

потребител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sk_t_*

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

1 година

Damskidrehi.bg

 

ост

 

кампания,

 

 

 

 

 

 

основаваща се

 

 

 

 

 

 

на графична

 

 

 

 

 

 

тематична

 

 

 

 

 

 

информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listingPerPa

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

1 година

 

ge

ост

 

броя продукти,

 

 

Damskidrehi.bg

 

 

 

показани на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

една страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sr

Функционалн

Постоянна

Запазва

Не

1 година

 

ост

 

резолюцията

 

 

 Damskidrehi.bg

 

 

 

на екрана на

 

 

 

 

 

 

устройство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vp

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Не

1 година

Damskidrehi.bg

 

ост

 

резолюция

 

 

 

 

 

 

viewport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

customer_f

Функционалн

Постоянна

Съхранява

Да

1 година

Damskidrehi.bg

ullname

ост

 

информация

 

 

 

 

 

 

на дисплей

 

 

 

 

 

 

хедъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

customer_

Функционалн

Постоянна

Прави разлика

Не

1 година

Damskidrehi.bg

has_order

ост

 

между нови и

 

 

 

 

 

 

завърнали се

 

 

 

 

 

 

потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Damskidrehi.bgизползва следните услуги на трети страни с цел осигуряване на функционалност, за анализ и за реклама. Възможно е тези трети страни да зададат и използват бисквитки и/или подобни технологии на уеб сайтовете и приложения управлявани Damskidrehi.bg както и на други уеб сайтове и приложения, различни от тези, които са управлявана от Akropolbg  За повече подробности вижте Политиките за защита на личните данни и инструкциите за администриране на предпочитанията на потребителите и възможностите за деактивиране, предоставяните от компаниите, които управляват тези услуги според случая

Таблица на Трети страни

 

Трета

Категория

Цел

 

Политики

страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

Analytics

Web

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Analytics

 

analytics

 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

Advertising

Remarketing

 

https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy/update

AdWords

 

 

 

https://policies.google.com/technologies/ads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps

Functionality

Reverse

 

https://policies.google.com/privacy

API

 

geocoding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitshare

Advertising

Remarketing

 

https://profitshare.ro/en/privacy-policy

Remarketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytics

Web

 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Hotjar

 

analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTB House

Advertising

Remarketing

 

https://www.rtbhouse.com/privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteo

Advertising

Remarketing

 

https://www.criteo.com/privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

Advertising

Display

 

https://policies.google.com/technologies/ads

Doubleclick

 

advertising

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertising

Remarketing

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Facebook

 

 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytics

Website

 

https://www.crazyegg.com/privacy

Crazyegg

 

analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemius

Advertising

tracking

 

http://www.gemius.com/privacy-policy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradedoubler

Advertising

tracking

 

http://reports.tradedoubler.com/pan/displayTextKey.action?textKey=CMS_PUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanox

Advertising

tracking

 

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firebase

Analytics

Analytics

 

https://firebase.google.com/support/privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Install

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campaign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tracking,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appsflyer

Analytics

retargeting

 

https://www.appsflyer.com/product/gdpr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обади се сега